mapa strony   |   kontakt   |

W toku

PZP.281/30.2020-PN - „Budowa kwater na odpady niebezpieczne Kn3 i Kn4 wraz z drogą dojazdową do kwater składowania odpadów”

 

Informujemy, iż w INNEKO Sp. z o.o. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych opublikowane zostało na niniejszej stronie internetowej.

Składanie ofert w niniejszym postępowaniu odbywa się w formie pisemnej.

Dokumenty postępowania publikujemy poniżej:

INNEKO_INFORMACJA_O_WYBORZE_OFERTY


INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT

Wzor_oswiadczenia_dot__grupy_kapitalowej


Pytania_Odpowiedzi

ZMIANA_SIWZ

ZMIANA_Zal.1.formularz_oferty

Ogloszenie_nr_540402029_o_zmianie_ogloszenia


Ogloszenie_nr_776265

SIWZ

Zal.1.formularz_oferty

Zal.2.oswiadczenie_wykluczenie_ wykonawcy

Zal.3.oswiadczenie_warunki_podmioty_trzecie

Zal.4.umowa_wzor

Zal.5_wykaz_wykonanych_robot

Zal.6_wzor_wykazu_osob

Zal.7.1.Przedmiar_robot_Kwatera_Kn3_i_Kn4

Zal.7.2._2039_PR_Chroscik_zasilanie_przepompowni

Zal.7.2.1.Dojazd_kwatera_D-1

Zal.7.2.2.Konstrukcja dojazd-D-2

Zal.7.2.3.OPIS_PT-Inneko

Zal.7.2.4.STR_TYT_PT

Zal.7.2.5.Specyfikacje-dojazd

Zal.7.3_Zestwienie_dojazd

Zal.7.4.Projekt_Wykonawczy

Zal.7.5._Opis_PB

Zal.7.5.1-rys.nr_1_PZT_594x620

Zal.7.5.2_rys.nr_2_przekroj_podluzny_A_A_297x530

Zal.7.5.2_rys.nr_2_przekroj_podluzny_A_A_297x530

Zal.7.5.3_rys.nr_3_przekroje_poprzeczne_1_1,2_2_297x650

Zal.7.5.4_rys.nr_4_przekroj_podluzny_przez_kolektor_odciekow_297x650

Zal.7.6._Projekt_wykonawczy_elektryczny

Zal.7.6.1.plan_E_1

Zal.7.6.2_schemat_E_2

Zal.7.7._PW_strona tytulowa

Zal.7.7.1.Opis_projekt_wykonawczy

Zal.7.7.2.Rys.nr_1_ 594x620

Zal.7.7.3.Rys.nr_2_297x530

Zal.7.7.4.Rys.nr_3_297x650

Zal.7.7.5.Rys.nr_4_297x650

Zal.7.7.6_Rys.nr_5_297x750

Zal.7.20.11.18 Decyzja_452_20_UM_Miasta_Gorzow

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 25.03.2021, 11:15
Dokument oglądany razy: 1924
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Adriana Chodarcewicz
Publikacja dnia: 25.03.2021, 11:15
Termin: 20.01.2021, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl