mapa strony   |   kontakt   |

Usunięte

POIiŚ/ZP/PN/01/2014/RB - Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Małyszyńska 180 - Wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) - Etap IIIB

Dokument usunięty dnia 15.07.2014
powód: system wygenerował dwie pozycje, które obejmowały ten sam zakres przedmiotowy

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, pn.:„Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Małyszyńska 180- Etap III”, numer umowy POIS.02.01.00-00-009/12-00.

Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie posiada wiele stron, zapoznanie się z jego treścią jest możliwe tylko po pobraniu pliku ogłoszenia.


Pobierz dokument - Ogłoszenie o zamówieniu


Pobierz dokument - UWAGA- zmiana ogłoszenia-Ogłoszenie powiązane

Pobierz dokument - SIWZ wraz z załącznikami (po modyfikacji 15.07.2014)


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 15.07.2014, 15:28
Dokument oglądany razy: 2375
Przetarg usuniety
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Małgorzata Bogacz
Publikacja dnia: 15.07.2014, 15:28
Termin: 01.08.2014, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl