Dialog techniczny

 Informacja
o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznegoZakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. realizujący projekt pod nazwą Budowa Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-innowacje”, działając na podstawie art. 31a-31c ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 -teks jednolity) informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w rozumieniu w/w ustawy, poprzedzającego przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup technologii unieszkodliwiania odpadów ciekłych charakteryzującej się:
- możliwością stosowania w warunkach środowiska naturalnego
- niekotoksycznością komponentów składowych wchodzących w skład procesu opartego na technologii np. naturalnych minerałach –glinokrzemianach warstwowych
- rozwiązaniem niskoenergetycznym oraz wydajnym w porównaniu do innych dostępnych rozwiązań.
-szerokim spektrum aplikacji w różnych odpadach ciekłych (ścieki, odcieki, wody poprocesowe).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu do dnia 07 kwietnia 2014r. godz. 13.00.

Załączniki:
Załącznik nr 1. Regulamin Dialogu technicznego
Załącznik nr 2. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego
Załącznik nr 3. Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego

Zestawienie zbiorcze wniosków

Zmiana terminu przeprowadzenia dialogu technicznego

Zmiana terminu przeprowadzenia dialogu technicznego nr 2

Podpisał: Marcin Tomczak
Dokument z dnia: 22.03.2014
Dokument oglądany razy: 14 595
Opublikował: Marcin Tomczak
Publikacja dnia: 01.07.2014
 
wydruk z dnia: 16.09.2021 // zuo.nazwa.pl/bip/