Dialog techniczny 2

Nr postępowania: 2/2014

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. realizujący, projekt pod nazwą Budowa Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-innowacje”, działając na podstawie art. 31a-31c ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 -teks jednolity) informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w rozumieniu w/w ustawy, poprzedzającego przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:

Zakupu technologii prowadzenia badań nad wysokotemperaturowym zgazowywaniem paliw niekonwencjonalnych, charakteryzującej się:

- niską emisyjnością do atmosfery
- nietoksycznością stałych odpadów zgazowywania
- szerokim spektrum aplikacji potencjalnych paliw, w tym biomasy i paliwa typu RDF
- stosunkowo niskim kosztem każdorazowego uruchamiania procesu (instalacja badawcza

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu do dnia 06 czerwca 2014 r. godz. 13.00.

Przedłużenie terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu do dnia 11 czerwca 2014 r. godz. 13.00.

Załączniki: 1. Regulamin Dialogu technicznego
2. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego
3. Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego


Zbiorcze zestawienie wniosków

Zmiana terminu przeprowadzenia dialogu

Podpisał: Marcin Tomczak
Dokument z dnia: 23.05.2014
Dokument oglądany razy: 13 793
Opublikował: Marcin Tomczak
Publikacja dnia: 01.07.2014
 
wydruk z dnia: 16.09.2021 // zuo.nazwa.pl/bip/