PZP.281/17.2020-PN - 'Zakup paliw silnikowych, płynu AdBlue oraz usługi mycia pojazdów służących do odbioru odpadów w systemie bezgotówkowym'

opublikowany: 10.07.2020
termin: 11.08.2020
przetarg podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych

Informujemy, iż w INNEKO Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prowadzone są przy użyciu platformy zakupowej

(link do Platformy elektronicznej obsługującej postępowanie)

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. +48 (22) 257 22 23 gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wiadomość z dnia: 10.07.2020
Dokument oglądany razy: 165
Opublikował: Adriana Chodarcewicz
wydruk z dnia: 24.09.2020 // zuo.nazwa.pl/bip/