mapa strony   |   kontakt   |

Najważniejsze akty prawne regulujące działalność S

1.
Decyzja znak: DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009r.- pozwolenie zintegrowane dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę oraz do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

1a
Postanowienie znak: DW.II.781-32/10 z dnia z 08.04.2010r. – prostujące oczywista omyłkę powstałą w decyzji znak: DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009r.

1b
Decyzja znak: DW.II.7222.37.2011 z dnia 25.03.2011r. - zmieniająca decyzję DW.II.781-28/09 z dnia z 31.12.2009r. pozwolenie zintegrowane dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę oraz do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

1c
Postanowienie znak:DW.II.7222.37.2011 z dnia 16.06.2011 - prostujące oczywista omyłkę powstałą w decyzji znak: DW.II.7222.37.2011 z dnia 25.03.2011r.

1d
Decyzja znak: DW.II.7222.32.2012 z dnia 23.10.2012r. – zmieniająca decyzję znak: DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009r. zmienioną decyzją znak: DW.II.7222.37.2011 z dnia 25.03.2011r. - udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę oraz do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

1e
Decyzja znak:DW.II.7222.91.2012 z dnia 28.12.2012r. - zmieniająca decyzję znak: DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009r. zmienioną decyzją znak: DW.II.7222.37.2011 z dnia 25.03.2011r. oraz decyzją znak: znak: DW.II.7222.32.2012 z dnia 23.10.2012r. - udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę oraz do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

1f
Decyzja znak:DW.II.7222.57.2013 z dnia 24.09.2013r. - zmieniająca decyzję znak: DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009r. zmienioną decyzją znak: DW.II.7222.37.2011 z dnia 25.03.2011r., decyzją znak: znak: DW.II.7222.32.2012 z dnia 23.10.2012r. oraz decyzją znak:DW.II.7222.91.2012 z dnia 28.12.2012r. - udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę oraz do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

1g
Decyzja znak:DW.II.7222.25.2013 z dnia 24.09.2013r. - zmieniająca decyzję znak: DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009r. zmienioną decyzją znak: DW.II.7222.37.2011 z dnia 25.03.2011r., decyzją znak: znak: DW.II.7222.32.2012 z dnia 23.10.2012r., decyzją znak:DW.II.7222.91.2012 z dnia 28.12.2012r. oraz decyzją znak:DW.II.7222.57.2013 z dnia 24.09.2013r. - udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę oraz do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

1h
Decyzja znak:DW.II.7222.2.2014 z dnia 25.02.2014r. - zmieniająca decyzję znak: DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009r. zmienioną decyzją znak: DW.II.7222.37.2011 z dnia 25.03.2011r., decyzją znak: znak: DW.II.7222.32.2012 z dnia 23.10.2012r., decyzją znak:DW.II.7222.91.2012 z dnia 28.12.2012r., decyzją znak:DW.II.7222.57.2013 z dnia 24.09.2013r. oraz decyzją znak:DW.II.7222.25.2013 z dnia 24.09.2013r. - udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę oraz do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

1i
Decyzja znak:DW.II.7222.25.2014 z dnia 25.004.2014r. - zmieniająca decyzję znak: DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009r. zmienioną decyzją znak: DW.II.7222.37.2011 z dnia 25.03.2011r., decyzją znak: znak: DW.II.7222.32.2012 z dnia 23.10.2012r., decyzją znak:DW.II.7222.91.2012 z dnia 28.12.2012r., decyzją znak:DW.II.7222.57.2013 z dnia 24.09.2013r., decyzją znak:DW.II.7222.25.2013 z dnia 24.09.2013r. oraz decyzją znak:DW.II.7222.2.2014 z dnia 25.02.2014r.- udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę oraz do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

1j
Decyzja znak:DW.II.7222.74.2014 z dnia 18.09.2014r. - zmieniająca decyzję znak: DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009r. zmienioną decyzją znak: DW.II.7222.37.2011 z dnia 25.03.2011r., decyzją znak: znak: DW.II.7222.32.2012 z dnia 23.10.2012r., decyzją znak:DW.II.7222.91.2012 z dnia 28.12.2012r., decyzją znak:DW.II.7222.57.2013 z dnia 24.09.2013r., decyzją znak:DW.II.7222.25.2013 z dnia 24.09.2013r., decyzją znak:DW.II.7222.2.2014 z dnia 25.02.2014r. oraz decyzją znak:DW.II.7222.25.2014 z dnia 25.004.2014r. - udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę oraz do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

1k
Decyzja znak:DW.II.7222.35.2015 z dnia 10.11.2015r. - zmieniająca decyzję znak: DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009r. zmienioną decyzją znak: DW.II.7222.37.2011 z dnia 25.03.2011r., decyzją znak: znak: DW.II.7222.32.2012 z dnia 23.10.2012r., decyzją znak:DW.II.7222.91.2012 z dnia 28.12.2012r., decyzją znak:DW.II.7222.57.2013 z dnia 24.09.2013r., decyzją znak:DW.II.7222.2.2014 z dnia 25.02.2014r., decyzją znak:DW.II.7222.25.2014 z dnia 25.04.2014r. oraz decyzją znak:DW.II.7222.74.2014 z dnia 18.09.2014r. - udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji:
- do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki fizyczno-chemicznej,
- do składowania, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton,
- do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwienia o zdolności przetwarzania ponad 75 Mg/dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej i obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania.
Zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

1l
Decyzja znak:II.7222.35.2016 z dnia 11.03.2016r. - prostujące oczywista omyłkę powstałą w decyzji znak:DW.II.7222.35.2015 z dnia 10.11.2015r.


Decyzja znak:DW.II.7222.44.2016 z dnia 16.05.2016r. - zmieniająca decyzję znak: DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009r. zmienioną decyzją znak: DW.II.7222.37.2011 z dnia 25.03.2011r., decyzją znak: znak: DW.II.7222.32.2012 z dnia 23.10.2012r., decyzją znak:DW.II.7222.91.2012 z dnia 28.12.2012r., decyzją znak:DW.II.7222.57.2013 z dnia 24.09.2013r., decyzją znak:DW.II.7222.2.2014 z dnia 25.02.2014r., decyzją znak:DW.II.7222.25.2014 z dnia 25.04.2014r. oraz decyzją znak:DW.II.7222.74.2014 z dnia 18.09.2014r. oraz decyzją znak:DW.II.7222.35.2015 z dnia 10.11.2015r. sprostowaną postanowieniem z dnia 11.03.2016r. znak:II.7222.35.2016 - udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji:
- do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki fizyczno-chemicznej,
- do składowania, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton,
- do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwienia o zdolności przetwarzania ponad 75 Mg/dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej i obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania.
Zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

2.
Decyzja znak:WSR-I.6233.2.11.2014.BJ z dnia 30.10.2014r. zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie zakładu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej
3.
Decyzja znak: DW.II.7241.1.8.2016 z dnia 04.07.2016r. zatwierdzająca „Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. – Chróściku przy ul.Małyszyńskiej 180”
4.

Decyzja znak: DW.II.7714-2/09 z dnia 14.04.2009r. orzekająca zgodę na zamknięcie kwater składowiska odpadów K I i K II.

4a
Decyzja znak: DW.II.7241.2.2.2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniająca decyzję znak: DW.II.7714-2/09 z dnia 14.04.2009r. orzekającą zgodę na zamknięcie kwater składowiska odpadów K I i K II.

4b
Decyzja znak: DW.II.7241.2.10.2013 z dnia 21.11.2013r. zmieniająca decyzję znak: DW.II.7714-2/09 z dnia 14.04.2009r. orzekającą zgodę na zamknięcie kwater składowiska odpadów K I i K II oraz decyzję z znak: DW.II.7241.2.2.2012 z dnia 23.03.2012r.

4c
Decyzja znak: DW.II.7241.2.10.2014 z dnia 11.08.2014r. zmieniająca decyzję znak: DW.II.7714-2/09 z dnia 14.04.2009r. orzekającą zgodę na zamknięcie kwater składowiska odpadów K I i K II
5.
Decyzja znak: RŚ.III.Dlal.6811-42/05 z dnia 18.11.2005r. pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych.

6.
Decyzja znak: DW.II.7322.81.2014 z dnia 04.12.2014r. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji.
7.
Decyzja znak:DW.II.7244.2,3.2016 z dnia 08.02.2016r. zezwalająca na odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami – w procesie R5 - bioremediacja odpadów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.
9.
Decyzja znak: BŚ-OŚ.6233.2.7.2015 z dnia 17.08.2015r. zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie zakładu w Stanowicach, działka 1/40.

9a.
Decyzja znak: BŚ-OŚ.6233.2.9.2015 z dnia 09.09.2015r.zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie zakładu w Stanowicach, działka 1/40.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Tomczak
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 9 307
Opublikował: Marcin Tomczak
Publikacja dnia: 22.07.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl