mapa strony   |   kontakt   |

Informacje

Wersja archiwalna zmieniona dnia 28.08.2009

Właścicielem firmy jest Miasto Gorzów Wlkp. Kapitał zakładowy spółki wynosi

17.163.500,00 zł. Siedziba firmy ZUO Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp.

     Zakres działalności Zakładu obejmuje odbiór, obrót i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych oraz sprzedaż surowców wtórnych uzyskanych w wyniku wprowadzonej w 2000 r. selektywnej zbiórki odpadów oraz wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych.

     Zakład jest zdolny przerobić 40.000 Mg/a odpadów komunalnych. ZUO dysponuje technologią ograniczającą o 50 % ilość składowanych odpadów i wydłużającą 3,5-krotnie żywotność składowiska. Zakład jest zdolny przerobić 40 000 Mg\rok odpadów komunalnych i 3200 Mg\rok odpadów ściekowych.

     ZUO uruchomiło laboratorium chemiczne, które posiada akredytację PCA. Laboratorium, dzięki wykwalifikowanej kadrze świadczy profesjonalne usługi związane m.in. z monitoringiem składowisk oraz szeregiem badań środowiskowych.

     Wychodząc naprzeciw wymaganiom przepisów ochrony środowiska, ZUO w 2005 r. utworzyło z myślą o mieszkańcach miasta oraz gmin ościennych, punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Teatralnej i Przemysłowej (teren Gorzowieskiego Rynku Hurtowego) , do którego mieszkańcy bezpłatnie dostarczają stare urządzenia RTV \ AGD.

    Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw wymaganiom prawnym we współpracy z partnerami z Francji oraz Polski uruchamia w dniu 1 lipca br. zakład przetwarzania zużytych baterii. uruchamia zakład przetwarzania zużytych baterii o wydajności 2000 Mg rocznie. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, która przyczyni się do zminimalizowania zanieczyszczenia środowiska tymi odpadami. 

W podgorzowskim Chróściku zostało uruchomione pierwsze w województwie lubuskim grzebowisko dla zwierząt. Pochówkiem zwierząt będzie zajmował się należący do miasta Zakład Utylizacji Odpadów. Na ten cel przeznaczył już dwuhektarową działkę w Chróściku, niedaleko wysypiska śmieci. Powstanie tam cmentarz i grzebowisko dla zwierząt, którego urządzenie przepisy nakazują gminom już od 1997 r.

     Posiadany przez ZUO potencjał techniczny i kapitałowy oraz wysoko wykwalifikowana kadra, gwarantują sprawną realizację i najwyższą jakość oferowanych usług. ZUO nie tylko spełnia wysokie wymagania jakościowe w zakresie swojej działalności, ale jest również przyjazne dla otaczającego środowiska naturalnego.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarosław Kozłowski
Dokument z dnia: 17.07.2009
Dokument oglądany razy: 95
Opublikował: Jarosław Kozłowski
Publikacja dnia: 28.08.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl